• Vakanties met kinderen

Reisverzekeringen

Nog steeds gaan te veel mensen onverzekerd of onvoldoende verzekerd op vakantie. Als er dan iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Veelal lopen schades immers op tot boven de reissom zelf. Met een reis- en annuleringsverzekering voorkom je een financiële strop. Graag adviseren wij bij het afsluiten hiervan.

Reisverzekering

Een reisverzekering is onmisbaar: een ongeluk zit immers in een klein hoekje! De reisverzekering van Allianz Global Assistance is uiterst compleet en onder de basisdekking vallen de volgende onderdelen: S.O.S.-kosten, reisongevallen, medische kosten en reisbagage.

Annuleringsverzekering

Je kunt direct bij boeking een (Dubbel-Zeker-) Annuleringsverzekering afsluiten. Je krijgt dan een vergoeding voor de annuleringskosten als je de reis vóór aanvang moet annuleren. Bij een basis annuleringsverzekering krijg je bij het af- of onderbreken de niet-genoten vakantiedagen terug. Bij de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering krijg je zelfs de gehele reissom vergoed als je de reis door omstandigheden moet afbreken of onderbreken. Bij annulering vóór vertrek wordt met een geldige reden én een annuleringsverzekering altijd 100% van het subtotaal vergoed.

Geldige redenen
Dit zijn naast de bekende redenen o.a. ook: echtscheiding (ook regeling voor samenwonenden), ernstige schade aan huis of bedrijf, herexamens, onverwachte werkeloosheid, verkrijgen van een vaste baan na werkloosheid, complicaties bij de zwangerschap en verkrijgen van een huurwoning.

Uitbreidingen
Waarnemer:
 je wilt verzekerd zijn wanneer een zakelijk compagnon of degene die op de privé-bezittingen zou passen, de afspraken niet meer kan nakomen door ongeval, ziekte of overlijden van deze persoon zelf of directe familieleden.
Extra persoon: je wilt de annuleringskosten van de reis vergoed krijgen bij overlijden of bij levensgevaar van een dierbaar persoon die geen directe familie is.
Zorgplicht: je wilt kunnen annuleren wanneer een direct familielid plotseling zorg nodig heeft door ziekte of ongeval.
Bij uitbreiding met Waarnemer of Extra persoon, inclusief Zorgplicht geldt een premie van 1% extra per opgegeven persoon.

De premies

Reisverzekering (Europadekking):
– Combinatie B € 1,85 p.p.p.d.
– Wintersportdekking € 1,10 p.p.p.d.
– Poliskosten € 4,50
– Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
Annuleringsverzekering Basis:
– 5,9% van de reissom + 21% assurantiebelasting
– Poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting
Annuleringsverzekering Dubbel-Zeker:
– 6,5% van de reissom + 21% assurantiebelasting
– Poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting

Voor meer informatie over de verzekeringen verwijzen wij je graag naar Allianz Global Assistance. Indien via ons een kortlopende reisverzekering of doorlopende reisverzekering afsluit, adviseren wij je het nummer van de alarmcentrale (003120 – 592 9292) tijdens de reis bij je te dragen.